Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Intelectuele eigendomsrechten 

Alle op de website afgebeelde gegevens zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Adviesbureau In-tekst. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het  niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Adviesbureau In-tekst over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Ondanks het feit dat Adviesbureau In-tekst de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan Adviesbureau In-tekst niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voor de inhoud van websites die niet door Adviesbureau In-tekst worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website, aanvaardt Adviesbureau In-tekst geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen 

Adviesbureau In-tekst garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen 

Adviesbureau In-tekst behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.